ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางลัคน์ลดา ชารีชัย

ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางพิณพิมพ์ รังสิตาวรานนท์

นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ


นางคำกอง หล่มเหลา

ครูผู้ดูแลด็ก


นางอุมาพร มาตโต

ผู้ดูแลเด็ก


นายสำราญ หาญสูงเนิน

ภารโรงศูนย์เด็ก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

สายด่วน

ปุ่มเพิ่มเพื่อน

ติดต่อสำนักงาน

*แตะที่ปุ่มเพื่อโทรออก*