องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า ยินดีต้อนรับ
สิมวัดสระทอง มรดกโลก
สิมวัดสระทอง บ้านบัว ตำบลกุดเค้า
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
ทำความสะอาดวัดตำบลกุดเค้า
แจกจ่ายอุปกรณ์ผู้ประสบวาตภัย
นายกพร้อมทีมพนง.อบต.กุดเค้าแจกจ่ายวัสดุอุุปกรณ์ผู้ประสบวาตภัย
ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นดอกดาวเรือง
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า
โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า
สาระดีๆจากศาลปกครอง
   

     นายสมสิน เชื้อวงษ์

    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

 

 

นายประภาส  ปรีชาเลิศ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

 

สายด่วน

ปุ่มเพิ่มเพื่อน

ติดต่อสำนักงาน

*แตะที่ปุ่มเพื่อโทรออก*

นายกอบต.กุดเค้า
นายสำเริง ตู้บุดดา
รองนายกอบต.กุดเค้า
นายสุนทร สีราษฎร์
รองนายกอบต.กุดเค้า
นายวิเชียร ต่วนค่ำ
เลขานุการนายกอบต.กุดเค้า
นายประจักษ์ เฉียวกลาง
ประธานสภาอบต.กุดเค้า
นายชัชวาลย์ นรมาตย์
รองประธานสภาอบต.กุดเค้า
นายประภาส ปรีชาเลิศ
เลขานุการสภาอบต.กุดเค้า
นายไพทูลย์ สิมมา
สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ที่ 1
นางบุญถม ทัดเที่ยง
สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ที่ 1
นายบุญโฮม นาเหล็ก
สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ที่ 4
นายเลิศวิไล พืชผักหวาน
สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ที่ 4
นายบุญชู สกุลอินทร์
สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ที่ 5
นายหนูฤทธิ์ คำชา
สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ที่ 6
นายนิการ สุขเขียว
สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ที่ 6
นางสมทรง ศรีไสว
สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ที่ 7
นายวิทยา ตู้บุดดา
สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 8
นายสมคิด โคตรยอด
สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ที่ 8
นายเคน คงพา
สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ที่ 9
นายสวัส บัวสี
สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ที่ 9
นายเฮียง อุปฮาด
สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ที่ 10
นายแพงดี พ้องเสียง
สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ที่ 10
นายสีดา อบมาสุ่ย
สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ที่ 11
นายวิชาญ ภูมิพัฒน์
สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ที่ 11
นายณัฐวุฒิ โฉมยงค์
สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ที่ 12
นายพิชัย โกจารย์ศรี
สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ที่ 13
นายกมล ไชยศรี
สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ที่ 15
นายประสาท บัวพาภูเขียว
สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ที่ 16
นายทองหมัง พวงดอกไม้
สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ที่ 16
นางกิ่งไผ่ เชื้อแวงดี
สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ที่ 17

จำนวนผู้เยี่ยมชม

216770
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
102
597
102
213571
7535
12237
216770

Your IP: 162.158.165.242
2021-09-19 03:20