องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้าร่วมกับอสร.และประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นร่วมกันปลูกป่าในบริเวณวัดป่าบ้านขุมดิน

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

(ประเภทจ้างเหมาบริการ)  ตำเหน่งพนักงานสูบน้ำ  จำนวน 1 อัตรา

หมวดหมู่รอง