เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา อบต.กุดเค้า นำโดยท่านนายกพิทยาคม คะมานิคม ได้จัดทำโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และจิตอาสาอนุรักษ์ รักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี 2565 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ท่านท้องถิ่นอำเภอคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสา ประชาชนทั่วไป พนักงาน จนท.อบตและตลอดจนนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

 

28510893716979174806006051569708880242513092n
284920049169791802060055114558952983948151n
28517452816979179172672284789404666050717022n
28548848216979178406005694870113806873752421n
2850509981697917547267265572069952597721506n
28545829916979179406005591828057356407037379n
28517342216979189606004575458305034881055400n
28496131616979176306005901019687102811333888n
2850351511697917653933921671411830994991404n
2853344801697917570600596409438897075132966n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.