โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในโรงเรียนหนองม่วงหลุบคา
🔸ประธานในพิธีเปิดโดย ท่านนายกพิทยาคม คะมานิคม นายก อบต.กุดเค้า
🔸เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยคุกคามทางสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ ของเด็กนักเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา
🙏🙏ต้องขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร อบต.กุดเค้า คณะคุณครู นักเรียน ตลอดจน จนท.ผู้เที่เกี่ยวข้อง
#งบประมาณ กองทุน สปสช.อบต.กุดเค้า
#งานสาธารณสุข อบต.กุดเค้า
S10666010
S10666006
S10666011
S10666007
S10666013
S10666004
S10666008
S10666009
S10666012
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.