สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า
 • ว่าง

  ว่าง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า
  • นางอำมอญ แสงชัยภูมิ

   นางอำมอญ แสงชัยภูมิ

   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า
   • จ่าเอกณัฐพร ทะวะระ

    จ่าเอกณัฐพร ทะวะระ

    หัวหน้าสำนักปลัด
    • พันจ่าเอกธัญพิสิษฐ์ แหวนทองคำ

     พันจ่าเอกธัญพิสิษฐ์ แหวนทองคำ

     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า
     • นางกาญจณา เมืองคำ

      นางกาญจณา เมืองคำ

      นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
      • นางสาวสุพัตรา ตู้บุดดา

       นางสาวสุพัตรา ตู้บุดดา

       นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
       • นางสาวจุรีรัตน์ รุ่งวงษ์

        นางสาวจุรีรัตน์ รุ่งวงษ์

        เจ้าพนักงานธุรการ
        • นายทูล ลาภศึก

         นายทูล ลาภศึก

         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
         • นายพายุ น้อยตำแย

          นายพายุ น้อยตำแย

          นักการภารโรง
          • นายมานิต สุทะมา

           นายมานิต สุทะมา

           ตกแต่งสวน
     • นายพระคุ้มครอง อุดม

      นายพระคุ้มครอง อุดม

      นักวิเคราะห์นโบายและแผน ชำนาญการ
      • นางสาวบุณยานุช สุทมา

       นางสาวบุณยานุช สุทมา

       ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโบายและแผน
     • นายสุราช อุปศรี

      นายสุราช อุปศรี

      นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
      • จ่าเอกภาคภูมิ สูงภูเขียว

       จ่าเอกภาคภูมิ สูงภูเขียว

       เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
       • นางสาววานิชย์ สีขุลี

        นางสาววานิชย์ สีขุลี

        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
     • นายวุฒิพงษ์ โลหะกุล

      นายวุฒิพงษ์ โลหะกุล

      เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ปฏิบัติงาน
      • นายไพบูลย์ น้อยตำแย

       นายไพบูลย์ น้อยตำแย

       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเจ้าป้องกัน
       • นายณัฐวุฒิ โฉฒยงค์

        นายณัฐวุฒิ โฉฒยงค์

        พนักงานขับรถ
        • นายชุมพล จำปาน

         นายชุมพล จำปาน

         พนักงานขับรถยนต์
         • นายบัญชา เส็งลา

          นายบัญชา เส็งลา

          พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
          • นายสงวน แก้วสมจันทร์

           นายสงวน แก้วสมจันทร์

           พนักงานดับเพลิง
     • นายธีระพงษ์ รอบคอบ

      นายธีระพงษ์ รอบคอบ

      นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
      • นายเชาวเรศ สอนสมนึก

       นายเชาวเรศ สอนสมนึก

       พนักงานประจำรถขยะ
       • นายพิพัฒน์ มนัสไธสง

        นายพิพัฒน์ มนัสไธสง

        พนักงานประจำรถขยะ
        • นายราชัน หล้าปุย

         นายราชัน หล้าปุย

         พนักงานประจำรถขยะ
         • นายพงศักดิ์ เนืองชมภู

          นายพงศักดิ์ เนืองชมภู

          พนักงานรถประรถขยะ
          • นายเจษฎา สีหานู

           นายเจษฎา สีหานู

           พนักงานประจำรถขยะ
           • นายยอดชาย โสภาพรม

            นายยอดชาย โสภาพรม

            พนักงานประจำรถขยะ


 

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.