คณะผู้บริหาร


นายพิทยาคม คะมานิคม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

 ถ.หน้าเมือง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

โทร 083-837-6915 โทร 043-289313

รองนายกและเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า


ร.ต.อ.เรวัต จันทร์หล้า

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

 ถ.หน้าเมือง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

โทร 089-840-9471


นายสรรพยา ศรีพุทธา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

 ถ.หน้าเมือง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

โทร 065-336-2896


นางวิสาขา แหลมคม

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

 ถ.หน้าเมือง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

โทร 089-840-8669

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า


นางอำมอญ แสงชัยภูมิ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

 ถ.หน้าเมือง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

โทร 065-653-5326

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า


จ่าเอกณัฐพร ทะวะระ

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

 ถ.หน้าเมือง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

โทร 062-9127197 โทร 043-289313

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า


นางวงษ์พระจันทร์ แหลมคม

นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

 ถ.หน้าเมือง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

โทร 087-4316525 โทร 043-289313

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า


นายศุภนิมิตร รู้สมกาย

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้ากองช่าง

 ถ.หน้าเมือง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

โทร 061-6944565 โทร 043-289313

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางลัคน์ลดา ชารีชัย

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 ถ.หน้าเมือง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

โทร 062-9196539 โทร 043-289313

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.