ลงนามถวายพระพร

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า ขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

หนังสือราชการ สถ.