การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
#เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสมสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในตำบลกุดเค้า

S10666037
S10666042
S10666039
S10666040
S10666043
S10666044
S10666041
S10666046
S10666047
S10666048

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.