ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า


นายสุวิทย์ นามพิลา

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


นายศุภนิมิตร รู้สมกาย

นายช่างโยธา ชำนาญงาน


นายไวยวิชย์ เมืองคำ

ช่างโยธา ปฏิบัติงาน

 

นายทินกฤต โสภาพรม

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 

นายพิชญานันท์ พันธุรัตน์

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page