กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางลัคน์ลดา ชารีชัย

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางพิณพิมพ์ รังสิตาวรานนท์

นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ


 

ครูผู้ดูแลด็ก


นางอุมาพร มาตโค

ผู้ดูแลเด็ก


นายสำราญ หาญสูงเนิน

ภารโรงศูนย์เด็ก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page