คณะผู้บริหาร


นายสมสิน เชื้อวงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

 

นายสำเริง   ตู้บุดดา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

...

หนังสือราชการ สถ.