:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า ติดต่อสอบถาม : โทร 043-289313 โทรสาร. 043-289313 อีเมล์ : sarabun@kutkhao.go.th, kutkhao.go.th@gmail.com
คณะผู้บริหาร
นายพิทยาคม คะมานิคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า
โทร 083-837-6915 / 043-289313
ร.ต.อ.เรวัต จันทร์หล้า
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า
โทร 089-840-9471
นายสรรพยา ศรีพุทธา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า
โทร 065-336-2896
นางวิสาขา แหลมคม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า
โทร 089-840-8669